Home » Eckhart Tolle

Eckhart Tolle

Eckhart Tolle

Eckhart Tolle er almindeligt anerkendt som en af de mest autentiske og inspirerende spirituelle lærere i vor tid.
Han rejser og underviser i hele verden.

Eckhart er ikke afstemt med en bestemt religion eller tradition, men udelukker ingen. Hans dybe, men alligevel enkel og praktiske undervisning har hjulpet tusindvis af mennesker med at finde indre fred, healing og mening med deres liv.
Kernen i hans lære ligger i omdannelsen af den individuelle og kollektive menneskelige bevidsthed – en global spirituel vækkelse.

Eckhart Tolle er forfatter til Nuets Kraft, en New York Times Bestseller, som er blevet oversat til 32 sprog og samtidigt er blevet en af de mest indflydelsesrige åndelige bøger i vor tid.

I sin seneste bog, En ny jord, forklarer han, hvordan vi overvinder vores ego-baserede tilstand af bevidsthed, og hvordan vi kommer til en forståelse af at den er unødvendig for den personlige lykke, men at den også er medvirkende til at bringe konflikter og lidelser i hele verden.

Indholdet i Eckhart lære er et svar på det presserende behov for i vor tid at:
Omdanne bevidsthed og som en følge heraf, at opnå en mere oplyst menneskelighed.

Eckhart Tolle er født d. 16. februar 1948 i Luenen, nær Dortmund, Tyskland, og hed oprindeligt Ulrich Leonard Tolle. Eckhart Tolle boede sammen med sin far i Spanien fra da han var ca. 13 til 19 år, det var i tiden mellem 1961 og 1967.

Derefter flyttede han til England. Han deltog ikke i nogen formel uddannelse i alderen mellem 13 og 22, og nægtede at gå i skole på grund af dets fjendtligt miljø?, istedet fordybede han sig i sine egne særlige interesser.

Tolle tog sidenhen en eksamen fra University of London, og fortsatte, men dog uden at færdigøre en ph.d.-uddannelse ved Cambridge University, hvor han studerede litteratur, sprog og filosofi.

I en alder af 29, oplevede Eckhart Tolle det, han kalder en indre transformation, efter at han i lange perioder havde gennemgået megen lidelse og periodevise depressioner som nær havde ført til selvmord.

Siden 1996 har han boet i Vancouver, British Columbia, Canada.

Her kommer nogle citater fra Eckhart Tolle :

Når vi går ind i en skov, hvor intet menneske har sat sin fod, vil tankesindet kun se uorden og kaos overalt omkring os. Det vil ikke engang længere kunnevære i stand til at skelne mellem livet (godt) og døden (dårligt), fordi nyt liv overalt vokser frem af stof, der rådner og er i forfald. Kun hvis vi er tilstrækkelig stille i vores indre og støjen fra tankerne forsvinder, kan vi blive bevidste om, at der her findes en skjult harmoni, noget helligt, en højere orden, hvor alt har sin fuldkomne plads og ikke kunne være noget andet end det, det er, og den måde, det er det på.
Sindet føler sig bedre tilpas i en velordnet park, fordi den er planlagt af tanken: den har ikke udviklet sig organisk.

**

“Hvilken rolle spiller de etablerede religioner for den nye bevidstheds udvikling?
Mange mennesker er allerede klar over forskellen mellem spiritualitet og religion. De er klar over, at man ikke bliver spirituel af at have et trossystem – et sæt tanker, man betragter som den absolutte sandhed – uanset disse trosretningers natur.
Ja, jo mere vi identificerer os med vore tanker (trossætninger) jo mere afskærer vi os fra vores indre åndelige dimension.
Mange “religiøse” mennesker sidder fast på dette niveau.
De sætter lighedstegn mellem sandhed og tanke.
Og da de er fuldstændig identificeret med tænkning (mentale processer) hævder de, i et ubevidst forsøg på at beskytte deres identitet, at de er de eneste, der besidder sandheden.
De er ikke klar over tænkningens begrænsninger.
Medmindre man tror (tænker) nøjagtigt som de gør, er man i deres øjne galt afmarcheret.
Og i en ikke fjern fortid ville de have følt sig i deres gode ret til at slå én ihjel.
Og sådan er der stadig nogen der har det. Selv i dag!”

**

Når du mister forbindelsen med din indre stilhed, mister du forbindelsen med dig selv.
Når du mister forbindelsen med dig selv, fortaber du dig i verden.”

**

Fjern tiden fra sindet og det standser.

**

Når du accepterer det der er, er hvert øjeblik det bedste. Det er oplysning.

Besøg fx :

http://www.eckharttolle.com/eckharttolle

http://www.youtube.com/user/EckhartTeachings

Loading