Home » Hvem var Martinus ?

Hvem var Martinus ?

Hvem var Martinus ?

Martinus er en dansk humanist og intuitionstænker.
Han blev født i den nordjyske stationsby Sindal i året 1890 som søn af en ugift moder. Egnen var den gang stærkt præget af Indre Mission, og det var ikke velanskrevet for en ugift moder at have et barn.

Derfor blev den lille Martinus, hvis døbenavn var Martinus Thomsen, opdraget hos sin morbroder ogdennes kone, hvor forholdene nok var spartanske, men i øvrigt præget af stor hjertevarme.

Martinus gik i den såkaldt “stråtækte” skole, hvor han kun modtog en yderst nødtørftig undervisning, hvilket på daværende tidspunkt vil sige 4 dage om ugen om vinteren og 2 dage om sommeren.

Allerede som 12-årig  kom Martinus ud som hyrdedreng og blev senere udlært som mejerist. Efter nogle år ved forskellige mejerier i provinsen havnede han på mejeriet “Enigheden” i København.

Der blev ikke hverken plads eller råd til nogen som helst teoretisk uddannelse, selv om ønsket var til stede. Det skulle da også vise sig, at det ikke var nødvendigt. Ja, man kan endog sige, at i vurdering af Martinus’ hele livsværk, er det en stor fordel, at det ikke er blandet op med boglig viden.

Martinus hentede sin viden direkte fra det kosmiske visdomsocean.

I 1921 fik Martinus en oplevelse, der medførte en dybtgående  bevidsthedsforandring, der er beskrevet af ham selv i bogen “Omkring min missions fødsel”.  Martinus fik kosmisk bevidsthed ikke blot som spontane glimt, men som en kosmisk visdomskilde, han kunne øse af på viljens bud. Martinus var blevet et andet menneske. Tilvænningen til den nye bevidsthed gav i nogle år en del problemer, for hvordan få styr på den overvældende viden og de kraftige kosmiske impulser, der uhindret strømmede ind i hans bevidsthed? Dertil kom at Martinus oplevede en udpræget følsomhed over for andre menneskers smerter og lidelser, hvilket var en stor belastning, som det tog tid at lære at beherske, så det ikke gik ud over hans arbejdsevne. Ved en målbevidst indsats samt gode venners hjælp kom Martinus efterhånden i gang med at holde foredrag og skrive ud fra sine oplevelser.

Første bind af hans hovedværk “Livets Bog” udkom således i 1932. Det blev ialt til 7 store bind på næsten 3000 sider. Dertil kommer et symbolværk på 4 bind og en lang række mindre bøger  om specielle emner.

Martinus havde planer om et undervisningscenter. Den første begyndelse hertil  fandt sted, da Kosmos Ferieby blev indviet i 1935 i landsbyen Klint ved Nykøbing Sj. Her holdt Martinus og hans medarbejdere foredrag i sommersæsonen i en mindre foredragssal.

Efterhånden voksede tilslutningen i ind- og udland, der blev bygget en større og mere moderne foredragssal med tolkebokse, ligesom der blev bygget en moderne pavillon, spisesal og campingplads. I 1980 skiftede feriebyen navn til “Martinus Center”, og undervisningssæsonen blev udvidet.

I 1943 oprettedes et administrationscenter på Mariendalsvej 94-96 i København med med trykkeri og foredragssal , hvor der er undervisning i vintersæsonen. Herfra udsendes tidsskriftet “Kosmos” . Bøgerne forhandles af Borgens Forlag, men sælges også fra administrationscentret og fra Martinus Center i Klint samt fra Kosmologisk Information.

Tilslutningen til Martinus´ verdensbillede har været støt voksende siden starten. Der foregår undervisning i mange danske og svenske byer. Enkelte foredragsholdere har foretaget foredragsrejser til andre dele af verden – f. eks. Tyskland, Frankrig, Rusland, England, Indien, USA og Australien. De fleste bøger er oversat til fremmede sprog  f. eks. svensk, tysk, russisk, esperanto, hollandsk, serbo-kroatisk og engelsk. Som det forstås var Martinus særdeles flittig.

Den nye indsigt Martinus havde erhvervet i kraft af en klar kosmisk bevidsthed førte således til et 60 år langt forfatterskab, men trods travlhed var han altid åben for at modtage mennesker, som kom for at søge råd og vejledning i forbindelse med personlige problemer. Martinus var i det hele taget et meget varmt og kærligt menneske med en udpræget humoristisk sans. Han døde som 90-årig i 1981.

Martinus´ eget svar på hvem og hvad Martinus er:

Martinus svarer: “Jeg er essensen af alt, hvad jeg hidtil har været. Jeg er for hver især det lidt, meget eller intet, som vedkommende selv kan se, og jeg ønsker kun at blive bedømt efter manifestationer. Desuden er jeg ingen ynder af de mange rangklasser; der er kun en klasse for mig, og det er sønner af GUDEN. Jeg er den lærer som GUD har givet dig, og du skal blot lytte til, hvad jeg har at sige dig, og for så vidt det er dig muligt følge mit eksempel. For øvrigt er jeg alles ven og tjener for den mindste!”

Martinus citater

Nogle udvalgte Martinus Citater

I Martinus værk findes en hel del yderst karakteristiske udtalelser, som i takt med at verden i højere grad vil stifte bekendtskab med hans værk uden tvivl vil blive mere og mere anvendte og almindelig kendte. Herunder følger et lille udsnit:1.Der hvor uvidenhed fjernes, ophører det såkaldte “onde” med at eksistere.(Livets Bog 1, stk. 19)

2.Kunst er evnen til at inkarnere højintellektualitet i materien.(Livets bog 4, stk. 1150)  3.En kærlighed, der ikke er videnskab er ikke kærlighed, ligesom en videnskab, der ikke er kærlighed, ikke er nogen absolut videnskab.(Livets Bog 7, stk. 2552)

4.Den materialistiske videnskab er et produkt af intelligens, mens den kosmiske videnskab er et produkt af intellektualiseret følelse og intuition.(Livets Bog 7, stk. 2660)

5.Freden i verden er endnu kun en våbenbalance mellem staterne.(Livets bog 7, stk. 2436)

6.Den absolutte fred, menneske og menneske imellem og dermed nationerne imellem, er således hverken et viljespørgsmål eller et magtspørgsmål. Det er derimod udelukkende et udviklingsspørgsmål, der igen er det samme som et mentalt kvalitetsspørgsmål.(Livets Bog 7, stk. 2548)

7.Et levende væsens absolut eneste sikre beskyttelse imod ond skæbne bliver nøjagtig affødt af den beskyttelse, det selv giver alle andre levende væsener.(Livets Bog 7, stk. 2447)

8.Det er rigtigt, at man i århundreder har levet i troen på “arveligheden”. Men denne tro må naturligvis ligesom alt andet, der er et falsum, falde for det kosmiske klarsyns gennemtrængende intellektuelle lys.(Livets Bog 2, stk. 569)

9.Sålænge der findes en blomst kan erindringen om en højere verden ikke slettes ud.(Livets Bog 1, stk.183)

10.Jordmennesket er ikke noget dyr i renkultur, men det er heller ikke et færdigudviklet menneske. Det er en såret flygtning mellem to riger.(Livets Bog 1, stk. 82)

11.Moral udgør således en begyndende vejledning i at beherske tankeklimaer, på samme måde som videnskaben er en begyndende vejledning i beherskelsen af fysiske klimaer. Moral udgør altså i princippet det samme for tankeskabelse, som videnskab udgør for fysisk skabelse.(Livets Bog 2, stk. 444)

12.Elektriciteten udgør broen mellem salighedsriget og den fysiske verden.(Livets Bog 2, stk.418)

13.I den kommende verdensordning vil man i stedet for nutidens store slagteri- og kvægopdrætningsvirksomhed finde mægtige virksomheder, der har til opgave at fremme planternes forædling og udvikling af spiseligt frugtkød.(Den ideelle føde kap. 26)

14.Tilhængeren af den gamle nydelses- eller ernæringsform må gøre sig klart, at et efter nutidens højeste mode “veldækket” bord udgør en i sølv, krystal og blomster skjult vej til hospitalet, en festsmykket genvej til døden.(Den ideelle føde kap. 9)

15.Den absolut sunde åndelige ernæring for mennesket er alle uselviske tankearter. De fleste indre organiske og kroniske sygdomme stammer fra fejlagtige og dermed giftige tankearter.(Livets Bog 7, stk 2026)

16.Mens køllen, buen og sværdet var det direkte våben i tidligere kulturperioder i menneskehedens historie, blev bankkontoen senere i den moderne kultur eller det falske forretningsprincips domæne, det mest raffinerede mordvåben.(Livets Bog 4, stk. 1325)

17.Bankkontoen er det faste punkt for jordmenneskehedens kultur af i dag.(Livets Bog 4, stk. 1328)

18.Politik er således i virkeligheden kun udtryk for kampen imellem Det gamle Testamentes og Det ny Testamentes to forskellige ideologier,….(Livets Bog 4, stk. 1334)

19.Mens intelligensen kan udvikles ved erfaring og undervisning, kan humaniteten ikke udvikles ved undervisning. Den kan udelukkende kun udvikles ved lidelseserfaringer.(Livets Bog 7, stk.2408)

20.Da videnskaben udgør den første begyndende viden om verdensaltet og tilværelsen, bliver den således den kosmiske eller åndelige verdens periferi. Den er den gryende kosmiske bevidsthed. Den er den friske søluft i nærheden af havet. Den moderne videnskab vil altså i virkeligheden være et uomstødeligt bevis for jordmenneskehedens åndeliggørelse.(Livets bog 1, stk. 180)

21.Menneskene går nu stærkt hen imod det store ragnaroks kulmination, som allerede har begyndt at holde sit indtog i jordens sfærer. Hvad er ragnarok andet end livets egen vintersfære? Hvad er koncentrationslejre, atombombenedslag, tortur og gasdød i det hele taget? Er det ikke frost, kulde og vintermørke i forhold til det evige lys: “Alkærligheden”, som menneskeheden har i vente efter dommedagen.Er det ikke netop dette glædelige budskab, det er blevet vor mission eller opgave at omforme til en ny kristen verdensepoke?(Julehilsen 1978)

22.Korsfæstelsen på Golgatha var således ikke nogen lille begivenhed. Den var intet mindre end en verdensbegivenhed. Med sin alkærlighedsånd og primære bevidsthed igennem verdensgenløseren på korset drejede Gud hele jordmenneskehedens millionårige kulturbasis fra “angrebsprincippet” og “forsvarsprincippet” til “tilgivelsesprincippet”.(Julehilsen 1977)

23.Den fulde forståelse af livets højeste analyser, og dermed oplevelsen af den højeste sandhed kan umuligt tilegnes ved blot og bar læsning af analyserne. Den kommer udelukkende kun ved at leve dem.(Livets Bog 4, stk. 1062)

24.Disse analyser er ikke et svar på alt, hvad der overhovedet kan spørges om af kosmiske oplysninger, men de er et absolut fuldgyldigt eller mere end tilstrækkeligt materiale til at udgøre den absolut ufejlbarlige og eneste vej ud af mørket, …(Livets Bog 7, stk. 2659)

Hent bogen LOGIK her (PDF)

Hent skriftet Den Røde tråd her (PDF)Læs bogen Menneskehedens skæbne (PDF)Reinkarnationsprincippet læs om det (PDF)Martinus hjemmeside

Martinus på polske hjemmeside

Loading